Δευτέρα 6 Μαΐου 2019

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧ. ΕΤΟΣ 2019-20


Οι εγγραφές  των μαθητών στα Δημ. Σχολεία για το σχ. έτος 2019-20 θα πραγματοποιηθούν από 6 έως 20 Μαΐου 2019.
Οι εγγραφές θα πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις παραπάνω ημερομηνίες από τις  11.00-13.15.
Κατά την προσέλευση της εγγραφής, οι γονείς των μαθητών χρειάζεται να προσκομίσουν:
1.     Επίδειξη του Βιβλιαρίου Υγείας του Παιδιού (Β.Υ.Π.), ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.
2.    Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (ΑΔΥΜ), το οποίο παραλαμβάνουν οι γονείς από το δημ. σχολείο κατά την προσέλευση εγγραφής των παιδιών τους και συμπληρώνεται/επιστρέφεται σε συγκεκριμένη ημερομηνία.
3.    Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο να φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή.
4.    Βεβαίωση Φοίτησης Νηπιαγωγείου για την εγγραφή στο Δημοτικό, το οποίο παραλαμβάνουν οι γονείς από το νηπιαγωγείο που φοιτούν τα παιδιά τους και το προσκομίζουν στο Δημ. Σχολείο κατά τη διαδικασία εγγραφής.
5.    (Σε περιπτώσεις μη φοίτησης σε Νηπιαγωγείο, ο γονέας/κηδεμόνας του νηπίου υποβάλλει σχετική αίτηση προς τον οικείο Διευθυντή Εκπαίδευσης Π.Ε., στην οποία θα αναφέρονται οι λόγοι μη φοίτησης. Ο Διευθυντής Εκπαίδευσης, αφού εξετάσει την εν λόγω αίτηση, εγκρίνει την εγγραφή του μαθητή)
6.    Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας. Σας ενημερώνουμε ότι για την εγγραφή των μαθητών στα Δημοτικά Σχολεία της χώρας δεν απαιτείται η προσκόμιση του Πιστοποιητικού Γέννησης από τους γονείς, αλλά αναζητείται από τις σχολικές μονάδες μέσω του Πληροφορικού Συστήματος my school.
Ευχαριστούμε πολύ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου