Σύλλογος Γονέων

Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του 9ου Δημοτικού Σχολείου

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Δημοπούλου Μαριλύτα
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Κελάκης  Αναστάσιος
ΤΑΜΙΑΣ
Παπαπορφυρίου  Μαρία
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Σκορδύλης Γιώργος
ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Χρήστος  Διαμαντάκης
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
Σωληναρά Άννα
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
Χρυσούλα Μάρκου
ΜΕΛΟΣ
Μαλεκάκης Στέλιος
ΜΕΛΟΣ
Βραχνάς Μανώλης