Δευτέρα 6 Μαΐου 2019

ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ – ΑΔΥΜ


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Α΄- Δ΄ ΤΑΞΗ


Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ) αποτελεί σχολικό έντυπο που θα ισχύει για τα τρία (3) επόμενα σχολικά έτη και αποτελεί προϋπόθεση για τη συμμετοχή του/ης  μαθητή/τριας στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής. 

Ειδικότερα για το Α.Δ.Υ.Μ ισχύουν τα παρακάτω:

  •  Την ευθύνη συμπλήρωσης του Α.Δ.Υ.Μ έχουν οι παιδίατροι. Η παραπομπή σε άλλη παρακλινική εξέταση γίνεται όταν κρίνεται απαραίτητη από τον/την παιδίατρο
  • Το περιεχόμενο του ΑΔΥΜ είναι για σχολική χρήση και δεν δίνονται αντίγραφα από το σχολείο για τη συμμετοχή του μαθητή σε  άλλους αθλητικούς φορείς.
  • Στο εξής, η γνωμάτευση αυτή ισχύει και για τη συμμετοχή του μαθητή/τριας σε αθλητικές δραστηριότητες του σχολείου, σύμφωνα με τις ενότητες 3 και 4 του Α.Δ.Υ.Μ
  • Η συμπλήρωση του Α.Δ.Υ.Μ πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι (30 Σεπτεμβρίου) 2019-09-30

Παρακαλούμε πολύ να συμπληρώνονται σωστά τα στοιχεία , όπως η ημερομηνία και η υπογραφή γιατρού στα κατάλληλα πεδία, το ονοματεπώνυμο  και η ημερομηνία γέννησης του μαθητή/τριας. 

Η παράδοση του ΑΔΥΜ (πατήσετε εδώ) θα πρέπει να γίνεται  στη Διεύθυνση του σχολείου.

Ευχαριστούμε πολύ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου