Τρίτη 29 Μαΐου 2018

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018-19


Η φοίτηση των μαθητών στο Ολοήμερο Πρόγραμμα  είναι από τις 13.15  έως  15.00  ή  16.00.
Οι μαθητές εγγράφονται στο Ολοήμερο Πρόγραμμα κατόπιν σχετικής αίτησηςδήλωσης των γονέων/κηδεμόνων τους (το σχετικό έντυπο  έχει δοθεί στα παιδιά, είναι επίσης διαθέσιμο στο Γραφείο της Διευθύντριας).
Στο Ολοήμερο Πρόγραμμα μπορούν να εγγράφονται:
·        Οι μαθητές των οποίων εργάζονται και οι δύο γονείς, προσκομίζοντας σχετική βεβαίωση του φορέα εργασίας τους ή κάρτα ανεργίας στην περίπτωση που είναι άνεργοι. Δικαίωμα εγγραφής στο Ολοήμερο δίνεται και στην περίπτωση που προσκομίζεται βεβαίωση εργασίας από τον ένα γονέα και κάρτα ανεργίας από τον άλλο.
·        Για τους αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες κτλ. αρκεί η προσκόμιση πρόσφατης βεβαίωσης του ασφαλιστικού τους φορέα ή το πιο πρόσφατο ειδοποιητήριο πληρωμής του τρέχοντος έτους ακόμα κι αν δεν έχει εξοφληθεί,
·        οι μαθητές των οποίων οι γονείς/κηδεμόνες ανήκουν σε κοινωνικές ομάδες όπως πολύτεκνοι / τρίτεκνοι / μονογονεϊκές οικογένειες, γονείς με χρόνιες παθήσεις/ ενταγμένοι σε πρόγραμμα απεξάρτησης/φυλακισμένοι,
·        Πολίτες τρίτων χωρών που διαμένουν σε κέντρα ή δομές φιλοξενίας του ελληνικού κράτους ή της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ  και τα παιδιά τους φοιτούν σε σχολικές μονάδες Π.Ε. με εγγραφή στο πρωινό πρόγραμμα, και δεν είναι ενταγμένα στις λειτουργούσες Δ.Υ.Ε.Π.
·        Σε περίπτωση απουσιών του μαθητή στο Ολοήμερο Πρόγραμμα, επισημαίνεται ότι η φοίτηση των μαθητών του Ολοήμερου Προγράμματος διακόπτεται όταν ο μαθητής συμπληρώσει 15 συνεχόμενες απουσίες, οι οποίες δεν δικαιολογούνται από ιατρική γνωμάτευση, όταν ο γονέας ή κηδεμόνας του ζητήσει τη διακοπή της φοίτησης με γραπτή αίτησή του ή όταν ο γονέας ή κηδεμόνας δεν επικαιροποιήσει την εγγραφή του μαθητή κατά το 2ο δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου και το 1ο δεκαπενθήμερο του Φεβρουαρίου
·        Παρακαλώ, συμπληρώστε και προσκομίστε τη δήλωση εγγραφής σας   στο ολοήμερο πρόγραμμα μέχρι την Παρασκευή 8 Ιουνίου 2018 
ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου