Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΣΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΥ

Ο/Η Πρόεδρος της Σχολικής Κοινότητας 9ου Δημ. Σχολείου/ Νηπιαγωγείου Χανίων   Σχολείου  , έχοντας υπόψη:

1.    Τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 45 του Ν. 2696/1999 (Φ.Ε.Κ 57 Α’/23.3.1999).
2.    Την παρ. 45 άρθρ.14 Ν.2817/2000 (Φ.Ε.Κ 78 Α’/14.3.2000).
3.    Την με αρ. πρωτ. 2515/5/13-στ'/15.9.1997 Κ.Υ.Α (Φ.Ε.Κ 839 Β’/19.9.97)
 (η παρ. 2 αντικαταστάθηκε με την Α.Π 2515/5/13ο/16.10.1997 (Φ.Ε.Κ 967 Β’/29.10.1997).
4.    Την με αρ. 32633/29.9.2000/Υ.Α.
5.    Την με αρ. πρωτ. Φ.11.1/564/Γ1/598/25.6.1999 εγκύκλιο του ΥΠ.Ε.Π.Θ
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
Την πλήρωση της θέσης Εθελοντή Σχολικού τροχονόμου για το 
9ο Δημ. Σχολείο/Νηπιαγωγείο Χανίων , 
σύμφωνα με τα παρακάτω:
1.   Η πρόσληψη θα γίνει μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους 2020-2021 
δηλαδή από την  ημέρα τοποθέτησης έως 15/06/2021. 
2.   Στη θέση αυτή μπορεί να απασχοληθεί κάθε ενήλικο άτομο, 
άνω των 18 ετών, ανεξάρτητα από το αν εργάζεται ή όχι,
 αρκεί να μπορεί να ανταποκριθεί στο ωράριο και τις υποχρεώσεις του.
3.   Οι ώρες απασχόλησης είναι:
·         Από τις 7.45 μέχρι τις 8.20 το πρωί
·         Από τις 12.15 μέχρι τις 12.35 και από τις 13.10 
μέχρι τις 13.30 το μεσημέρι.
Οι ώρες αυτές, που αφορούν την προσέλευση και την αποχώρηση 
των μαθητών προς και από το σχολείο, μπορεί να αλλάξουν, 
αν για οποιοδήποτε λόγο τροποποιηθούν οι ώρες λειτουργίας του σχολείου.
4.   Στον εθελοντή Σχολικό τροχο/νόμο θα καταβάλλεται 
από τη Σχολική επιτροπή μηνιαία αποζημίωση ύψους 176 ευρώ,
 για την κάλυψη των εξόδων κίνησής του, από σχετική επιχορήγηση
 του Υπουργείου Εσωτερικών.
5.   Ο εθελοντής Σχολικός τροχονόμος δεν ασφαλίζεται 
σε κανένα ασφαλιστικό φορέα.
6.   Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του 
ο Σχολικός τροχονόμος χρησιμοποιεί φορητή πινακίδα "SΤΟΡ" 
και φορά γιλέκο, χρώματος ανοικτού κίτρινου. Στην εμπρόσθια
 και οπίσθια όψη του αναγράφεται, σε δύο παράλληλες γραμμές,
 με κεφαλαία γράμματα, ανεξίτηλου μαύρου χρώματος η φράση
 "ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΣ".
 Το γιλέκο και οι πινακίδες χορηγούνται από το σχολείο.
 
            Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση 
μέχρι την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2020.   στη διεύθυνση του : 
  9ου Δημ. Σχολείου Χανίων.
1.   Αίτηση (δίδεται από το Σχολείο).
 
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη διεύθυνση του Σχολείου (28210 44369). 

 

0/Η  Πρόεδρος της Σχολικής Κοινότητας

.........Μαρία Μιχαήλ...........

 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου