Τετάρτη 6 Μαΐου 2020

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ ΣΤ ΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΜΑΣ


Αγαπητοί γονείς,

Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τις εγγραφές των παιδιών σας  που επιθυμούν να φοιτήσουν στο μουσικό γυμνάσιο της πόλης μας. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω  σας ενημερώνουμε ότι,
στην Α ́ τάξη των Μουσικών Σχολείων (Γυμνασίων) εγγράφονται μαθητές απόφοιτοι Δημοτικών Σχολείων, εφόσον επιτύχουν σε εξετάσεις που διενεργούνται για την επιλογή μαθητών που θα φοιτήσουν στην Α ́ τάξη των Μουσικών Σχολείων (Γυμνασίων).
Για την εισαγωγή μαθητών στα Μουσικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2020-2021, οι γονείς-κηδεμόνες των υποψηφίων μαθητών από τις 4 Μαΐου έως τις 29 Μαΐου 2020 και ώρα 14:00 υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής μόνο στο Μουσικό Σχολείο της περιοχής τους (σύμφωνα με τα συνημμένα).
Οι Διευθυντές των Μουσικών Σχολείων οφείλουν, αφού ελέγξουν την ορθότητα των δικαιολογητικών, να πρωτοκολλήσουν την αίτηση και να αποστείλουν στους αιτούντες τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησής τους.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης οι ενδιαφερόμενοι γονείς-κηδεμόνες θα απευθύνονται τηλεφωνικά στο Μουσικό Σχολείο της περιοχής τους.
Για τον καθορισμό των ημερομηνιών των εξετάσεων θα γίνει εγκαίρως ενημέρωση με νέο έγγραφο.

Ευχαριστούμε πολύ
Από τη διεύθυνση του σχολείου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου