Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020

Λειτουργία του σχολείου λόγω κορωνοϊού



 Αγαπητοί γονείς,

θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, ότι η διοικητική υπηρεσία στο σχολείο μας κατά τη διάρκεια διακοπής των μαθημάτων λόγω κορωνοϊού θα πραγματοποιείται από τη διευθύντρια και τον υποδιευθυντή του σχολείου εκ περιτροπής ανά εβδομάδα και ώρες από τις 10.00-12.00 καθημερινά. Η δε επικοινωνία με το κοινό/ γονείς θα γίνεται πρωτίστως τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά για την παράδοση εγγράφων και μόνο όταν συντρέχει ιδιαίτερος λόγος θα πραγματοποιείται διά ζώσης . 

Στοιχεία επικοινωνίας σχολείου: 2821044369 
Σε περίπτωση ανάγκης:

Δ/ντρια
Μαρία Μιχαήλ
6945533346

Υ/ντής
Χατζηϊωάννου Νικόλαος
6989845472



Ευχαριστούμε πολύ 
Από τη διεύθυνση του σχολείου 



Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου