Δευτέρα 5 Φεβρουαρίου 2024

«HΜΕΡΑ ΤΗΣ ΚΡΕΠΑΣ Ε΄ ΚΑΙ ΣΤ΄ΤΑΞΗ»

 

La Chandeleur se fête le 2 Février, 40 jours après la naissance de Jésus Christ. Le nom Chandeleur  provient du mot chandelle qui signifie «bougie» en français. De nos jours, en France  la Chandeleur  est connue comme «la journée de la crêpe». Selon la tradition, les gens préparaient des crêpes  pour avoir une bonne récolte. Nos élèves de  5ème et  6ème classe du primaire, de la classe de français, ont appris cette tradition via de vovabulaire et des activités. A la fin, ils ont préparé et dégusté  de délicieuses crêpes .

En France, les gens préparent les crêpes pour avoir une bonne récolte, nous, à l’école,  pour  se familiariser avec la langue et la culture.

ΝΙΚΟΛΑΡΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, Καθηγήτρια Γαλλικής Φιλολογίας

 

Η Chandeleur  γιορτάζεται στις 2 Φεβρουαρίου, 40 μέρες μετά τη γέννηση του Χριστού. Το όνομα chandeleur  προέρχεται από τη λέξη chandelle  που σημαίνει «κερί» στα Γαλλικά. Στη Γαλλία, σήμερα η Chandeleur  είναι γνωστή ως «Hμέρα της κρέπας».

Σύμφωνα με την παράδοση, οι Γάλλοι έφτιαχναν κρέπες για να έχουν μια καλή σοδιά. Εμείς, όμως, με τους μαθητές της  Ε΄ και ΣΤ  Δημοτικού του γαλλικού τμήματος, μάθαμε για αυτό το έθιμο μέσα από λεξιλόγιο και δραστηριότητες. Στο τέλος, οι μαθητές μας έφτιαξαν και γεύτηκαν νόστιμες και γλυκιές κρέπες. 

Στη Γαλλία φτιάχνουν κρέπες για να έχουν καλή σοδειά, αλλά εμείς, στο σχολείο μας, μαγειρεύουμε για εξοικείωση με τη γαλλική γλώσσα και κουλτούρα.

 
 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου