Δευτέρα 28 Φεβρουαρίου 2022

Εγγραφές των μαθητών στα Δημ. Σχολεία για το σχ. έτος 2022-23

 

Οι εγγραφές  των μαθητών στα Δημ. Σχολεία για το σχ. έτος 2022-23 θα πραγματοποιηθούν από 1 έως 20 Μαρτίου 2022, διά ζώσης  κατόπιν τηλ. ραντεβού (28210-44369 κ. Μιχαήλ Μαρία).

Κατά το σχολικό έτος 2022-23 στην Α΄τάξη του Δημ. Σχολείου θα φοιτήσουν οι μαθητές/τριες που γεννήθηκαν από:

 1-01-2016 έως 31-12-2016.

Κατά την προσέλευση της εγγραφής:

1.       Οι γονείς των μαθητών οφείλουν να προσκομίσουν:

 

·         Επίδειξη του Βιβλιαρίου Υγείας του Παιδιού (Β.Υ.Π.), ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.

·         Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο να φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή.

 

·        Συμπλήρωση αίτησης  στο σχολείο

 

·         Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (ΑΔΥΜ), το οποίο παραλαμβάνουν οι γονείς από το δημ. σχολείο κατά την προσέλευση εγγραφής των παιδιών τους συμπληρώνεται από την παιδίατρο και επιστρέφεται μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2022.

 

·         Τη Βεβαίωση Φοίτησης Νηπιαγωγείου του μαθητή/τριας για την εγγραφή στο Δημοτικό, την οποία παραλαμβάνουν από το νηπιαγωγείο φοίτησης του παιδιού τους 

 

·         Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας, το οποίο αναζητείται από τις σχολικές μονάδες μέσω του Πληροφορικού Συστήματος my school.

 

 Εγγραφές στο Προαιρετικό Ολοήμερο πρόγραμμα (1.15μ.μ-4.00μ.μ)

Οι μαθητές/τριες εγγράφονται στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα κατόπιν σχετικής αίτησης-δήλωσης των γονέων/κηδεμόνων τους, την οποία συμπληρώνουν στο σχολείο.

 Στο τμήμα Πρωινής Ζώνης (7.00πμ-8.00) δικαίωμα συμμετοχής έχουν μαθητές/τριες οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι/νες και φοιτούν στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα.

Παρακαλούμε τους γονείς κατά την προσέλευση εγγραφής να τηρούν όλα τα μέτρα προστασία για την εξάπλωση του ιού covid-19 όπως αυτά έχουν δημοσιευτεί από τον ΕΟΔΥ. 

Ευχαριστούμε

Από τη Διεύθυνση του σχολείου

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου