Κυριακή 3 Οκτωβρίου 2021

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 Αγαπητοί γονείς,

σας ενημερώνουμε ότι:

 Από αύριο Δευτέρα 4 Οκτωβρίου 2021 ξεκινάει η πλήρης λειτουργία του ολοήμερου προγράμματος.

 Στο Ολοήμερο Πρόγραμμα, θα μπορούν να φοιτήσουν οι μαθητές όλων των τάξεων από την Α΄έως την Στ΄ τάξη που είναι εγγεγραμμένοι, σύμφωνα με τις δηλώσεις των γονέων τους.

                Οι ώρες αποχώρησης είναι:

Α΄ ώρα  αποχώρησης :15.00-15.10

Β΄ ώρα αποχώρησης : 16.00 -16.05

 

Επισημαίνουμε ότι :

Α) Η φοίτηση των παιδιών που είναι εγγεγραμμένα στο Ολοήμερο Πρόγραμμα είναι υποχρεωτική και η σποραδική φοίτηση δημιουργεί προβλήματα στην καλή οργάνωσή του.  

Β) Η μελέτη των μαθημάτων είναι υποχρεωτική την 2η ώρα του προγράμματος

14.15-15.00.

 

ΣΙΤΙΣΗ

Οι μαθητές για τη φοίτησή τους στο ολοήμερο πρόγραμμα μπορούν να έχουν κρύο γεύμα σε πλαστικό δοχείο φαγητού ή κάποιο άλλο σνακ, το οποίο οι μαθητές το τοποθετούν στο ψυγείο του σχολείου που βρίσκεται στο χώρο του παλιού κυλικείου.

 

Το φαγητό σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ για την πρόληψη της διασποράς του Covid 19 και την αποφυγή του συγχρωτισμού δεν θα ζεσταίνεται. Ο υπεύθυνος/νη του Ολοήμερου Προγράμματος καθώς και οι εκπαιδευτικοί που αναλαμβάνουν τη διδακτική ώρα της Διατροφικής Αγωγής, βοηθούν και καθοδηγούν τους/τις μαθητές/τριες, ώστε να αποκτήσουν τις απαραίτητες δεξιότητες που αφορούν στη διαδικασία του γεύματος και να εξυπηρετούνται αυτόνομα.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη σίτιση είναι:

  • να αναγράφεται στο δοχείο  το ονοματεπώνυμο και η τάξη του μαθητή-τριας με ανεξίτηλο μαρκαδόρο

·    τα παιδιά να κρατούν καθαρή μεγάλη πετσετούλα, στην οποία τοποθετούν στο θρανίο για να ακουμπήσουν τα πράγματά τους.

Παρακαλούμε,  όπως τηρείτε  την  ώρα προσέλευσης των μαθητών στις 8.00-8.15 το πρωί και τις ώρες αποχώρησης στις 13.15, 15.00 και 16.00 του ολοήμερου προγράμματος.

 

Τέλος, η χρήση μάσκας είναι ιδιαίτερα σημαντική εκτός σχολείου σε περιπτώσεις αδυναμίας τήρησης αποστάσεων και συνθηκών, όπως κατά την κατά την παραλαβή των παιδιών  σας στο σχόλασμα.

 

 

Ευχαριστούμε για τη συνεργασία

Από τη διεύθυνση του σχολείου

 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου