Κυριακή 5 Σεπτεμβρίου 2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΥ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                          

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

Σχολική Κοινότητα:  9ου Δημοτικού  Σχολείου/Νηπιαγωγείου Χανίων

 

Ο/Η Πρόεδρος της Σχολικής Κοινότητας 9ου Δημ. Σχολείου/ Νηπιαγωγείου Χανίων   Σχολείου, έχοντας υπόψη:

 

1.    Τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 45 του Ν. 2696/1999 (Φ.Ε.Κ 57 Α’/23.3.1999).
2.    Την παρ. 45 άρθρ.14 Ν.2817/2000 (Φ.Ε.Κ 78 Α’/14.3.2000).
3.    Την με αρ. πρωτ. 2515/5/13-στ'/15.9.1997 Κ.Υ.Α (Φ.Ε.Κ 839 Β’/19.9.97) (η παρ. 2 αντικαταστάθηκε με την Α.Π 2515/5/13ο/16.10.1997 (Φ.Ε.Κ 967 Β’/29.10.1997).
4.    Την με αρ. 32633/29.9.2000/Υ.Α.

5.    Την με αρ. πρωτ. Φ.11.1/564/Γ1/598/25.6.1999 & Φ.11.1/175/Γ1/116/8.2.2000 εγκύκλιο του ΥΠ.Ε.Π.Θ, σύμφωνα με την οποία: Η επιλογή του Σχολικού τροχονόμου θα γίνει σε επίπεδο σχολικής μονάδας από επιτροπή, η οποία αποτελείται από: 1. Το Διευθυντή της σχολικής μονάδας, ως Πρόεδρο 2. Τον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής, 3. Τον Πρόεδρο του Συλλόγου γονέων και κηδεμόνων

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την πλήρωση της θέσης Εθελοντή Σχολικού τροχονόμου για το

9ο Δημ. Σχολείο/Νηπιαγωγείο Χανίων ,

σύμφωνα με τα παρακάτω:

 

Η πρόσληψη θα γίνει μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους 2021-2022 

δηλαδή από την  ημέρα τοποθέτησης έως 15/06/2022.

Στη θέση αυτή μπορεί να απασχοληθεί κάθε ενήλικο άτομο, άνω των 18 ετών, ανεξάρτητα από το αν εργάζεται ή όχι, αρκεί να μπορεί να ανταποκριθεί στο ωράριο και τις υποχρεώσεις του.

 

Οι ώρες απασχόλησης είναι:

Από τις 7.45 μέχρι τις 8.30 το πρωί

Από τις 13.00 μέχρι τις 13.30 το μεσημέρι.

 

Οι ώρες αυτές, που αφορούν την προσέλευση και την αποχώρηση των μαθητών προς και από το σχολείο, μπορεί να αλλάξουν, αν για οποιοδήποτε λόγο τροποποιηθούν οι ώρες λειτουργίας του σχολείου.

 

Στον εθελοντή Σχολικό τροχονόμο θα καταβάλλεται από τη Σχολική Επιτροπή μηνιαία αποζημίωση ύψους 176 ευρώ, εκτός των μηνών Σεπτεμβρίου και Ιουνίου που η κατ’ αναλογία αποζημίωση ανέρχεται στο ποσό των 120,00 και 88,00 ευρώ αντίστοιχα για την κάλυψη των εξόδων κίνησής του, από σχετική επιχορήγηση του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.  

Η επιλογή οριστικοποιείται με Απόφαση του Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής.

 

Ο εθελοντής Σχολικός τροχονόμος δεν ασφαλίζεται σε κανένα ασφαλιστικό φορέα.

 

Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του ο Σχολικός τροχονόμος χρησιμοποιεί φορητή πινακίδα "SΤΟΡ" και φορά γιλέκο, χρώματος ανοικτού κίτρινου. Στην εμπρόσθια και οπίσθια όψη του αναγράφεται, σε δύο παράλληλες γραμμές, με κεφαλαία γράμματα, ανεξίτηλου μαύρου χρώματος η φράση "ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΣ". Το γιλέκο και οι πινακίδες χορηγούνται από το σχολείο.Το άτομο που θα επιλεγεί θα ασκήσει τα καθήκοντά του αφού εκπαιδευτεί κατάλληλα.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν μέχρι την Τρίτη 7 Σεπτεμβρίου και ώρα 9.00π.μ στη διεύθυνση του Σχολείου:

Αίτηση ενδιαφέροντος σε απλό κείμενο (δίδεται από το Σχολείο).

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη διεύθυνση του Σχολείου (28210 44369).

 

Η  Πρόεδρος της Σχολικής Κοινότητας

Μαρία Μιχαήλ

 

 

 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου