Πέμπτη 14 Μαΐου 2020

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧ. ΕΤΟΣ 2020-21Οι εγγραφές  των μαθητών στα Δημ. Σχολεία για το σχ. έτος 2020-21 θα πραγματοποιηθούν από 15 έως 29 Μαΐου 2020, διά ζώσης από τις  9.00-12.00, κατόπιν τηλ. ραντεβού (28210-44369).

Κατά την προσέλευση της εγγραφής:

1.       Οι γονείς των μαθητών οφείλουν να προσκομίσουν:

·         Επίδειξη του Βιβλιαρίου Υγείας του Παιδιού (Β.Υ.Π.), ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.

·         Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο να φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή.

·         Αίτηση που θα συμπληρώσετε στο σχολείο

·         Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (ΑΔΥΜ), το οποίο παραλαμβάνουν οι γονείς από το δημ. σχολείο κατά την προσέλευση εγγραφής των παιδιών τους συμπληρώνεται από την παιδίατρο και επιστρέφεται μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2020 (θα σας αποσταλεί και ηλεκτρονικά).


2.      Το σχολείο θα παραλάβει υπηρεσιακά από το αντίστοιχο νηπιαγωγείο:

·         Τη Βεβαίωση Φοίτησης Νηπιαγωγείου του μαθητή/τριας για την εγγραφή στο Δημοτικό

·         Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας, το οποίο αναζητείται από τις σχολικές μονάδες μέσω του Πληροφορικού Συστήματος my school.

(    Σε περιπτώσεις μη φοίτησης σε Νηπιαγωγείο, ο γονέας/κηδεμόνας του νηπίου υποβάλλει σχετική αίτηση προς τον οικείο Διευθυντή Εκπαίδευσης Π.Ε., στην οποία θα αναφέρονται οι λόγοι μη φοίτησης. Ο Διευθυντής Εκπαίδευσης, αφού εξετάσει την εν λόγω 
       αίτηση, εγκρίνει την εγγραφή του μαθητή)

     Παρακαλούμε τους γονείς κατά την προσέλευση εγγραφής να τηρούνται όλα τα μέτρα προστασία για την εξάπλωση του ιού Covid-19 όπως αυτά έχουν δημοσιευτεί από τον ΕΟΔΥ.
Η Δ/ντρια του σχολείου
Μαρία Μιχαήλ 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου