Τετάρτη 23 Μαΐου 2018

Ενέργειες για τη Β’ Ξένη Γλώσσα από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο


Αγαπητοί γονείς,

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τη δήλωση της 2ης Ξένης γλώσσας κατά τη μετάβαση των μαθητών από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο.

·         Τα παιδιά θα διδαχθούν στο γυμνάσιο ως συνέχεια, τη β΄ ξένη γλώσσα που είχαν επιλέξει στο δημοτικό σχολείο (γαλλικά-γερμανικά).

·         Κατ’ εξαίρεση, όποιοι γονείς και κηδεμόνες έχουν λόγους να επιλέξουν στο γυμνάσιο διαφορετική 2η ξένη γλώσσα από αυτή που διδάχτηκαν τα παιδιά τους στο δημοτικό, δύνανται να υποβάλουν αιτιολογημένη γραπτή αίτηση μέχρι την 8η Ιουνίου 2018.

·         Οι δηλώσεις  για τη β΄ ξένη γλώσσα στο γυμνάσιο θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι την Παρασκευή 8 Ιουνίου 2018.
Επιπλέον, η εγγραφή των μαθητών στο γυμνάσιο γίνεται αυτεπάγγελτα και τα έντυπα παραδίδονταο από το δημ. σχολείο. 
Εξαίρεση αποτελεί η εγγραφή των μαθητών στο μουσικό και εκκλησιαστικό γυμνάσιο

 Για την εισαγωγή των μαθητών στα μουσικά σχολεία κατά το σχολικό έτος 2018-19, οι γονείς και κηδεμόνες των υποψηφίων μαθητών υποβάλλουν αίτηση μέχρι 31 Μαίου  2018

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου