Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2020

Εγγραφή μαθητών/ριών των Νηπιαγωγείων και της Α’ τάξης Δημοτικού Σχολείου στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο στους μαθητές

 


Σύμφωνα με την εγκύκλιο (20/3/2020) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, οι μαθητές/τριες της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μπορούν να αποκτήσουν λογαριασμό πρόσβασης στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (Π.Σ.Δ.), μέσω του οποίου θα έχουν τη δυνατότητα να συνδεθούν στις διαθέσιμες πλατφόρμες τηλεκπαίδευσης για την υλοποίηση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, καθώς και σε όλες τις υπηρεσίες του ΠΣΔ  (https://www.sch.gr/services)

Η εγγραφή των μαθητών/τριών στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (ΠΣΔ) γίνεται  στο σύνδεσμο:

 https://register.sch.gr/students/

Για τη διαδικασία εγγραφής επισημαίνουμε τα ακόλουθα σημεία:

·          

Οι γονείς/κηδεμόνες  θα πρέπει  να ακολουθήσουν προσεκτικά τις οδηγίες συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής αίτησης, ώστε να ολοκληρωθεί επιτυχώς η εγγραφή.

·         Κατά την εγγραφή  θα ζητηθεί ο Α.Μ. (αριθμός μητρώου) του/της μαθητή/τριας. Είναι αυτός που αναγράφεται στους Ελέγχους Προόδου των προηγούμενων ετών.

·         Οι γονείς/κηδεμόνες μαθητών/τριών των Νηπιαγωγείων και των Α’ και Β’ Τάξεων Δημοτικού Σχολείου που πιθανόν δεν γνωρίζουν τον ΑΜ του μαθητή μπορούν να επικοινωνούν με το σχολείο για να τον πληροφορηθούν.

·         Είναι αναγκαία η ορθή αναγραφή της διεύθυνσης e-mail του  και του αριθμού κινητού τηλεφώνου, ώστε να είναι εύκολη η ανάκτηση των στοιχείων μαθητικού λογαριασμού σε περίπτωση που αυτά ξεχαστούν.

·         Στο πεδίο «Τμήμα» αν υπάρχει μόνο ένα τμήμα, πρέπει να οριστεί ο αριθμός 1.

·         Όταν ολοκληρωθεί η εγγραφή του/της μαθητή/τριας αποστέλλεται  μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείο (e-mail), στη διεύθυνση e-mail που δήλωσε ο γονέας/κηδεμόνας, με τα στοιχεία εγγραφής. 

Ευχαριστούμε πολύ

Από τη Διεύθυνση του σχολείου


Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΣΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΥ

Ο/Η Πρόεδρος της Σχολικής Κοινότητας 9ου Δημ. Σχολείου/ Νηπιαγωγείου Χανίων   Σχολείου  , έχοντας υπόψη:

1.    Τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 45 του Ν. 2696/1999 (Φ.Ε.Κ 57 Α’/23.3.1999).
2.    Την παρ. 45 άρθρ.14 Ν.2817/2000 (Φ.Ε.Κ 78 Α’/14.3.2000).
3.    Την με αρ. πρωτ. 2515/5/13-στ'/15.9.1997 Κ.Υ.Α (Φ.Ε.Κ 839 Β’/19.9.97)
 (η παρ. 2 αντικαταστάθηκε με την Α.Π 2515/5/13ο/16.10.1997 (Φ.Ε.Κ 967 Β’/29.10.1997).
4.    Την με αρ. 32633/29.9.2000/Υ.Α.
5.    Την με αρ. πρωτ. Φ.11.1/564/Γ1/598/25.6.1999 εγκύκλιο του ΥΠ.Ε.Π.Θ
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
Την πλήρωση της θέσης Εθελοντή Σχολικού τροχονόμου για το 
9ο Δημ. Σχολείο/Νηπιαγωγείο Χανίων , 
σύμφωνα με τα παρακάτω:
1.   Η πρόσληψη θα γίνει μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους 2020-2021 
δηλαδή από την  ημέρα τοποθέτησης έως 15/06/2021. 
2.   Στη θέση αυτή μπορεί να απασχοληθεί κάθε ενήλικο άτομο, 
άνω των 18 ετών, ανεξάρτητα από το αν εργάζεται ή όχι,
 αρκεί να μπορεί να ανταποκριθεί στο ωράριο και τις υποχρεώσεις του.
3.   Οι ώρες απασχόλησης είναι:
·         Από τις 7.45 μέχρι τις 8.20 το πρωί
·         Από τις 12.15 μέχρι τις 12.35 και από τις 13.10 
μέχρι τις 13.30 το μεσημέρι.
Οι ώρες αυτές, που αφορούν την προσέλευση και την αποχώρηση 
των μαθητών προς και από το σχολείο, μπορεί να αλλάξουν, 
αν για οποιοδήποτε λόγο τροποποιηθούν οι ώρες λειτουργίας του σχολείου.
4.   Στον εθελοντή Σχολικό τροχο/νόμο θα καταβάλλεται 
από τη Σχολική επιτροπή μηνιαία αποζημίωση ύψους 176 ευρώ,
 για την κάλυψη των εξόδων κίνησής του, από σχετική επιχορήγηση
 του Υπουργείου Εσωτερικών.
5.   Ο εθελοντής Σχολικός τροχονόμος δεν ασφαλίζεται 
σε κανένα ασφαλιστικό φορέα.
6.   Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του 
ο Σχολικός τροχονόμος χρησιμοποιεί φορητή πινακίδα "SΤΟΡ" 
και φορά γιλέκο, χρώματος ανοικτού κίτρινου. Στην εμπρόσθια
 και οπίσθια όψη του αναγράφεται, σε δύο παράλληλες γραμμές,
 με κεφαλαία γράμματα, ανεξίτηλου μαύρου χρώματος η φράση
 "ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΣ".
 Το γιλέκο και οι πινακίδες χορηγούνται από το σχολείο.
 
            Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση 
μέχρι την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2020.   στη διεύθυνση του : 
  9ου Δημ. Σχολείου Χανίων.
1.   Αίτηση (δίδεται από το Σχολείο).
 
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη διεύθυνση του Σχολείου (28210 44369). 

 

0/Η  Πρόεδρος της Σχολικής Κοινότητας

.........Μαρία Μιχαήλ...........

 

 

Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου 2020

Έκτακτες αλλαγές αναφορικά με την ώρα του Αγιασμού στο σχολείο

 Αγαπητοί γονείς γεια σας,

Σε συνέχεια της ενημέρωσης μας για τον Αγιασμό του σχολείου και την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τις ακόλουθες  έκτακτες αλλαγές αναφορικά με την ώρα του Αγιασμού στο σχολείο κατόπιν  της καταιγιστικής πληροφόρησης που φτάνει στο mail του σχολείου.

10:00-10.15: Προσέλευση όλων των μαθητών των τάξεων ´ôĴŴκαι Στ΄ χωρίς τους γονείς στην αυλή του σχολείου για τον καθιερωμένο Αγιασμό.

Το πρόγραμμα της Α΄τάξης παραμένει το ίδιο σύμφωνα με τον αρχικό μας σχεδιασμό, απλά η ενημέρωση των συνοδών γονέων θα γίνει μετά τον Αγιασμό (Ενημέρωση των γονέων για τη λειτουργία του σχολείου και την κατανομή των μαθητών στα δύο τμήματα Α1 και Α2. Οι πρώτες οδηγίες από τους δασκάλους των αντίστοιχων τμημάτων)

Αποχώρηση όλων των μαθητών στις 12.00

´ôĴ: Είσοδος –έξοδος από την καγκελόπορτα του παλαιού κτιρίου

 Οι υπόλοιπες τάξεις από την κύρια πόρτα του νέου κτιρίου μαζί με το Β1 (περισινό Α1)

Ο τρόπος προσέλευσης και αποχώρησης των αντίστοιχων τάξεων θα συνεχιστεί όλο το χρονικό διάστημα του τρέχοντος σχολικού έτους.  

Τα παιδιά προσέρχονται στο σχολείο με τσάντες, καθώς πρόκειται να παραλάβουν τα βιβλία τους  και το πρώτο υγειονομικό υλικό. Επισημαίνουμε ότι το πρώτο υγειονομικό υλικό παραδόθηκε στο Δήμο Χανίων το Σάββατο 12/09/2020 και γίνεται προσπάθεια από το Δήμο και τις Σχολικές Μονάδες για την διάθεσή του στους μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Λόγω του αυξημένου συγχρωτισμού στην αυλή του σχολείου, η χρήση μάσκας είναι απαραίτητη από μικρούς και μεγάλους.  

 Για το σκοπό αυτό παρακαλούμε η στάθμευση των οχημάτων εκτός από την οδό Σκρα να πραγματοποιείται και επί της οδού Δαγκλή.

Παρακαλούμε η πληροφορία αυτή να διαχυθεί και στις ομάδες που διατηρούν οι γονείς για την άμεση ενημέρωσή τους.

Ευχαριστούμε

Από τη Διεύθυνση του σχολείου