Δευτέρα 6 Μαΐου 2019

ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ – ΑΔΥΜ


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Α΄- Δ΄ ΤΑΞΗ


Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ) αποτελεί σχολικό έντυπο που θα ισχύει για τα τρία (3) επόμενα σχολικά έτη και αποτελεί προϋπόθεση για τη συμμετοχή του/ης  μαθητή/τριας στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής. 

Ειδικότερα για το Α.Δ.Υ.Μ ισχύουν τα παρακάτω:

  •  Την ευθύνη συμπλήρωσης του Α.Δ.Υ.Μ έχουν οι παιδίατροι. Η παραπομπή σε άλλη παρακλινική εξέταση γίνεται όταν κρίνεται απαραίτητη από τον/την παιδίατρο
  • Το περιεχόμενο του ΑΔΥΜ είναι για σχολική χρήση και δεν δίνονται αντίγραφα από το σχολείο για τη συμμετοχή του μαθητή σε  άλλους αθλητικούς φορείς.
  • Στο εξής, η γνωμάτευση αυτή ισχύει και για τη συμμετοχή του μαθητή/τριας σε αθλητικές δραστηριότητες του σχολείου, σύμφωνα με τις ενότητες 3 και 4 του Α.Δ.Υ.Μ
  • Η συμπλήρωση του Α.Δ.Υ.Μ πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι (30 Σεπτεμβρίου) 2019-09-30

Παρακαλούμε πολύ να συμπληρώνονται σωστά τα στοιχεία , όπως η ημερομηνία και η υπογραφή γιατρού στα κατάλληλα πεδία, το ονοματεπώνυμο  και η ημερομηνία γέννησης του μαθητή/τριας. 

Η παράδοση του ΑΔΥΜ (πατήσετε εδώ) θα πρέπει να γίνεται  στη Διεύθυνση του σχολείου.

Ευχαριστούμε πολύ


ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧ. ΕΤΟΣ 2019-20


Οι εγγραφές  των μαθητών στα Δημ. Σχολεία για το σχ. έτος 2019-20 θα πραγματοποιηθούν από 6 έως 20 Μαΐου 2019.
Οι εγγραφές θα πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις παραπάνω ημερομηνίες από τις  11.00-13.15.
Κατά την προσέλευση της εγγραφής, οι γονείς των μαθητών χρειάζεται να προσκομίσουν:
1.     Επίδειξη του Βιβλιαρίου Υγείας του Παιδιού (Β.Υ.Π.), ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.
2.    Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (ΑΔΥΜ), το οποίο παραλαμβάνουν οι γονείς από το δημ. σχολείο κατά την προσέλευση εγγραφής των παιδιών τους και συμπληρώνεται/επιστρέφεται σε συγκεκριμένη ημερομηνία.
3.    Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο να φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή.
4.    Βεβαίωση Φοίτησης Νηπιαγωγείου για την εγγραφή στο Δημοτικό, το οποίο παραλαμβάνουν οι γονείς από το νηπιαγωγείο που φοιτούν τα παιδιά τους και το προσκομίζουν στο Δημ. Σχολείο κατά τη διαδικασία εγγραφής.
5.    (Σε περιπτώσεις μη φοίτησης σε Νηπιαγωγείο, ο γονέας/κηδεμόνας του νηπίου υποβάλλει σχετική αίτηση προς τον οικείο Διευθυντή Εκπαίδευσης Π.Ε., στην οποία θα αναφέρονται οι λόγοι μη φοίτησης. Ο Διευθυντής Εκπαίδευσης, αφού εξετάσει την εν λόγω αίτηση, εγκρίνει την εγγραφή του μαθητή)
6.    Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας. Σας ενημερώνουμε ότι για την εγγραφή των μαθητών στα Δημοτικά Σχολεία της χώρας δεν απαιτείται η προσκόμιση του Πιστοποιητικού Γέννησης από τους γονείς, αλλά αναζητείται από τις σχολικές μονάδες μέσω του Πληροφορικού Συστήματος my school.
Ευχαριστούμε πολύ

Γνωριμία με την Γαλλική κουλτούρα

Βίντεο με στιγμές από την παρουσία δυο Γαλλίδων φοιτητριών οι οποίες έκαναν την πρακτική τους άσκηση στο 9ο Δημοτικό Σχολείο Χανίων. Vidéo...